کتاب سیگنال ها و سیستم ها اپنهایم با حل تمرینات به صورت - رادیو فردا

mehrnews mehr news agencyدر ویدئویی که تصویری از آن را می بینید اختلاف سطح آب دریاچه ارومیه در فاصله سال های 1378 تا 1400 به خوبی نشان داده شده و می بینیم که سطح آب این دریاچه هیچ شباهتی به 22 سال قبل ندارد و به شدت کاهش پیدا ,